Vítejte na Lipně

Soukromý apartmán v luxusním hotelovém komplexu Wellness hotel Frymburk

 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Uděluji tímto společnosti Řemesla Služby Zemědělství s.r.o. se sídlem Holušická 2221/3, 148 00 Praha 4 , IČ: 26196794 , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 78875 zastoupená jednatelkou Hanou Kadlubovou ( dále jen „ Správce „ ), souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek. Společnost Řemesla Služby Zemědělství je provozovatelem a současně poskytovatelem služeb v apartmánu C 108 na adrese Frymburk  

Správce se zavazuje prostřednictvím vlastních vnitřních předpisů a směrnic zajistit, že jeho zaměstnanci a třetí osoby, které budou zpracovávat osobní údaje, tak budou činit pouze za podmínek a v rozsahu oprávněného zájmu a dle směrnice o GDPR

 1. Osobní údaje, které budou zpracovány:
 • jméno příjmení titul
 • datum narození
 • číslo občanského průkazu nebo jiného dokladu totožnosti
 • adresa trvalého pobytu
 • emailová adresa
 • telefonický kontakt
 • bankovní spojení
 1. Účelem zpracování osobních údajů je:

 –     obchodní nabídka 

 • obchodní smlouva
 • zpracování a následné zasílání faktur
 • zasílání obchodních sdělení přímo souvisejících s provozem ubytovacích služeb, které si klient objednal ať již aktuálně či v minulosti
 1. Poskytnutí osobních údajů třetím osobám:
 • zpracování účetnictví a fakturace externí firmou, která se řídí směrnicí GDPR
 • zaměstnanci Wellness hotelu Frymburk, kteří se řídí směrnicí GDPR
 • v případě neplnění závazků smlouvy a to zejména neplacení odměny objednateli, či hrubého porušení Všeobecných obchodních podmínek, předání osobních údajů subjektu externí firmě, zabývající se vymáháním pohledávek, dále pak právnímu zástupci společnosti Řemesla Služby Zemědělství či případně policii ČR
 • pro případ škodní události, předání osobních údajů subjektu pojišťovně, u které má společnost Řemesla Služby Zemědělství sjednané pojištění odpovědnosti, potažmo pojišťovacímu makléři, který pro společnost služby zprostředkovává a zajišťuje
 1. Doba zpracování osobních údajů:
 • osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu, nebo po dobu nezbytně nutnou při řešení následných kauz ( vymáhání pohledávek, škodní události, právní spor ) . Poté jsou údaje archivovány dle zákona o archivaci dat a fakturace dle zákona o účetnictví a daních
 1. Závěrečná ustanovení :
 • Ve společných prostorách hotelu se využívá k prevenci ochrany svých klientů, svého i jejich majetku kamerový systém. S těmito záznamy jsou je zacházeno dle platné směrnice o GDPR
 • Osobní údaje jsou zpracovávány na základě svobodného souhlasu viz Všeobecné obchodní podmínky

 

Copyright © All right reserved.

Stránky vytvořila WEBUTVORBA.CZ